הטיפ היומי – 39, – כתוב אני ה' השוכן איתם בתוך טומאתם