הטיפ היומי – 36, – מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי בחמלה