הטיפ היומי – 35, – במדבר היה נס, הארון היה נושא את נוסעיו…