הטיפ היומי – 34, – בזמן השואה היו מצבים שהאמא אמרה לבן תברח, תעלם…