חומר ועפר – זוהר חדש בראשית – 147 – אות תש"לג – הרב גוטליב