נבואת רבינו בעל הסולם – מה ראה בעל הסולם ? – הרב גוטליב