אין ברכה במקום ריק בעבודת האדם – מאמרי הלב 39 – מאמרים תשמח מאמר ט"ו חלק ג – הרב גוטליב