תע"ס חלק ז' – 46 – הסתכלות פנימית אות ט' – הרב גוטליב