ירידת האדם למצרים-לשליטת הרצון לקבל – פרשת שמות – הרב גוטליב