רועה העם הוא כל העם חלק ב – מאמרי הלב 32 – מאמרים תשמח המשך מאמר י"ג – הרב גוטליב