קצרים: במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד בו