סעודת יורצייט האר"י הקדוש, אור ל-ה' אב התשע"ח, האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א