סעודת ר"ח תמוז התשע"ח, האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א