טיש ה' דחוה"מ פסח, ביה"כ האשכנזי, ימין משה ירושלים