נקודות של אור, שיעור 17, האשה כל כבודה בת מלך פנימה