ימי בין המצרים מה הקשר בין החורבן הבית החיצוני לפנימי