ימי בין המצרים מהי העמדת צלם בהיכל מה זה לטמא את ההיכל