סעודת הודיה לרגל הוצאת תע"ס חלק ט, כט' כסלו התשע"ח