נקודות של אור, שיעור 15, "האדם הוא סולם בין שמים לארץ"