הכנה לט' באב-חורבן ותקומת בית המקדש באור פנימיות התורה