נקודות של אור שיעור 2 התורה והמצוות בפנימיות וחיצוניות