למה צריך להפיץ את החכמה,זה לא נתפס כמיסיונרית? הרב גוטליב