זוהר על בראשית, סעיפים קג'-קה', הרב גוטליב 07-04-2016