זוהר על בראשית, סעיפים צ"ב-צ"ה – הרב גוטליב 18-02-2016