הרב גוטליב – זוהר על בראשית א' אותיות פח'-צב' 11-02-2016