"סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" – מיהו בעל הסולם?