הרב מרדכי גוטליב – שיעור שישי בפנימיות – מי זה הבורא?