הרב מרדכי גוטליב – שיעור חמישי בפנימיות (היחיד מול רבים, איך לבחור רב אמיתי)