תע"ס חלק ו' – 52 – שאלות ותשובות – תשובה קנ"ו – הרב גוטליב