ה' קנני ראשית דרכו – זוהר חדש בראשית – 72 – אות רפ"ט – הרב גוטליב