מצוות שאדם דש בעקביו חלק ב' – אותיות הלב 140 – מאמרים תשמ"ו מאמר ל"ג – הרב גוטליב