שבת שובה – ברכה ושלום כרך ד' מאמר ס"ה – הרב גוטליב