מאמרי הסולם – שיעור 085 – מאמר נה – החומר והצורה בחכמת הקבלה ב – חלק ג