מועדי ישראל האדם ומה שביניהם – מהות יום הכיפורים | שיעור 2