הרב אסף משה בילר | הזמנה לקידוש הלבנה ותיקון חצות בחופים במוצ"ש ז' באלול תשפ"ב, 3/9/22