רבני ומורי תנועת האומה | הזמנה לכנס ה- 5000 בחנוכה תשפ"ב