קבלה למתחילים: הכנה למתן תורה להתחבר לכלל או לקללה