ביאורי תפילה – 04 – שמע בני מוסר אביך – הרב גוטליב