ביאורי תפילה – 08 – אתה בחרתנו מכל העמים – הרב גוטליב