אין עדה פחות מעשרה – אותיות הלב 123 – מאמרים תשמ"ו מאמר כ"ח – הרב גוטליב