דרך קרובה ודרך רחוקה – אותיות הלב 116 – מאמרים תשמ"ו מאמר כ"ו – הרב גוטליב