ההבדל בין צדקה ומתנה חלק ד' – אותיות הלב 113 – מאמרים תשמ"ו המשך מאמר כ"ד ד"ה ובזה נבין – הרב גוטליב