מאמר לפורים – 05 – שמעתי כרך ב' המשך מאמר נ"ז – הרב גוטליב