קבלה למתחיל הקדמה לפנים מאירות אות כ'א בירור אמת ושקר