קדושה וקליפה בעניין הפירות – מאמרים לט"ו בשבט מאמר קל"ד – שיעור 01 – הרב גוטליב