עולם א"ק הוא בחינת נפש – תלמוד עשר הספירות חלק ד' – 24 – פרק ו' אות ד' הרב גוטליב