העולמות והפרצופים התחתונים מחוסרי שלמות – תלמוד עשר הספירות חלק ד' – 20 – פרק ה' אות ז' הרב גוטליב