ענין עזרה הבאה מלמעלה חלק ג' – אותיות הלב 85 – המשך מאמר ח' ד"ה אי לזאת תשמ"ו – הרב גוטליב