סודות מפרשת ויחי על פי פנימיות התורה – רבי אברהם מרדכי גוטליב