סדר החיים ימין שמאל ואמצע – דרכי נועם לעבודת ה' – הרב אברהם מרדכי גוטליב